Inspektor nemovitostí - Inspekce bytu

Inspekce bytu

se zaměřuje na posouzení vnitřní i venkovní části stavby. Inspekce je určena pro novostavby i starší bytové jednotky. Prohlídka probíhá vizuálně, neinvazivně. Cílem je odhalit vady v konstrukcích, tepelné mosty, problémy s hlukem a ostatní závady a nedodělky. Výstupem je technická zpráva inspektora nemovitosti, která detailně popisuje problémová místa.

Přebíráte byt od developera? Chcete mít jistotu, že vše je v pořádku a po technické stránce dle smlouvy? Pak je pro Vás tento typ inspekce ideální.

Nabízím také službu Rychlá Inspekce, která rychle porovná více nemovitostí najednou.

Inspekce bytu - PS Control

Základní inspekce

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou

 • Posouzení základů a nosných konstrukcí
 • Dělící příčky a ostatní nenosné konstrukce
 • Vnitřní rozvody instalací - elektroinstalace, vytápění, plyn, voda, kanalizace, vzduchotechnika
 • Posouzení stavu interiéru, zařizovacích předmětů, povrchů a vnitřních dveří
 • Výplně otvorů - dveře, okna a parapety
 • Ostatní prostory - garáže, sklepy
 • Požární bezpečnost a hygienické podmínky
 • Exteriér - střecha, fasáda, tepelné izolace a hydroizolace

Obdržíte jednoduchou zprávu s výpisem zjištěných závad - dodání zprávy do 2 pracovních dnů.

Cena začíná od 3 690 Kč vč. DPH

Nadstandardní inspekce

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou a za pomoci moderní certifikované techniky.

 • Obsahuje vše ze základní inspekce
 • Měření termokamerou - tepelné mosty
 • Měření hluku
 • Měření nerovnosti povrchů, podlah a stěn
 • Měření vlhkosti a elektroinstalací
 • Zakreslení půdorysu s vyznačenými závadami
 • Ověření skutečné výměry
 • Ověření lokality v územním plánu
 • Předpokládaná cena odstranění vad a nedodělků

Obdržíte podrobnou zprávu s výpisem zjištěných závad a předpokládané ceny jejich odstranění - dodání do 3 pracovních dnů.

Cena začíná od 5 590 Kč vč. DPH

Ceník Mám zájem o inspekci Vzor zprávy