Inspektor nemovitostí - Inspekce domu

Inspekce domu

se zaměřuje na nemovitosti, kde posuzuje vnitřní i venkovní část stavby. Inspekce je určena pro novostavby i starší domy. Prohlídka probíhá vizuálně, neinvazivně. Cílem je odhalit vady v konstrukcích, tepelné mosty a ostatní závady a nedodělky.

Výstupem inspekce je technická zpráva inspektora nemovitosti, která detailně popisuje problémová místa, odhaduje předpokládanou cenu a navrhuje postup jejich odstranění.

Nabízím také službu Rychlá Inspekce, která rychle zhodnotí více nemovitostí najednou.

Inspekce domu - PS Control

Základní inspekce

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou

 • Posouzení základů a nosných konstrukcí
 • Dělící příčky a ostatní nenosné konstrukce
 • Vnitřní rozvody instalací - elektroinstalace, vytápění, plyn, voda, kanalizace, vzduchotechnika
 • Posouzení stavu interiéru, zařizovacích předmětů, povrchů a vnitřních dveří
 • Výplně otvorů - dveře, okna a parapety
 • Ostatní prostory - garáže, sklepy
 • Požární bezpečnost a hygienické podmínky
 • Exteriér - střecha, fasáda, tepelné izolace a hydroizolace

Obdržíte jednoduchou zprávu s výpisem zjištěných závad - dodání do 2 pracovních dnů.

Cena začíná od 4 790 Kč vč. DPH

Nadstandardní inspekce

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou a za pomoci moderní certifikované techniky.

 • Obsahuje vše ze základní inspekce
 • Měření nerovnosti povrchů, podlah a stěn
 • Měření termokamerou - tepelné mosty
 • Měření vlhkosti
 • Měření elektroinstalací
 • Zakreslení půdorysu s vyznačenými závadami
 • Ověření skutečné výměry
 • Ověření lokality v územním plánu
 • Předpokládaná cena odstranění vad a nedodělků

Obdržíte podrobnou zprávu s výpisem zjištěných závad a předpokládané ceny jejich odstranění - dodání do 3 pracovních dnů.

Cena začíná od 7 190 Kč vč. DPH

Ceník Mám zájem o inspekci Vzor zprávy