Inspektor nemovitostí - Rychlá inspekce

Rychlá inspekce

je určena kupujícím, kteří mají vyhlédnuto několik nemovitostí a chtějí rychlou prohlídkou posoudit jejich stav. Prohlídka probíhá vizuálně, neinvazivně.

Cílem je odhalit zásadní závady a vady v konstrukcích, snížit finanční zátěž pro kupujícího tak, aby uvažoval o té nejlepší možné nemovitosti.

Výstupem je krátká technická zpráva, která popisuje zásadní nedostatky jednotlivých nemovitostí. Po vytipování finální nemovitosti doporučuji provést ještě základní nebo nadstandardní prohlídku.

Rychlá inspekce nemovitostí - PS Control

Inspekce posuzuje

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou

  • Zásadní vady v nosných konstrukcích
  • Zásadní závady na vnitřních rozvodech instalací
  • Posouzení stavu interiéru
  • Výplně otvorů - dveře, okna
  • Hygienické podmínky
  • Exteriér - střecha, fasáda, tepelné izolace a hydroizolace (pouze u rodinných domů)

Je možné vyhodnocení přímo na místě a do 24 hodin obdržíte jednoduchou zprávu s výpisem zásadních závad nemovitosti.

Cena rychlé inspekce dvou nemovitostí začíná od 2 990 Kč. Cena se odvíjí od počtu inspekcí a lokací, pro upřesnění ceny mě kontaktujte.

Mám zájem o rychlou inspekci