Inspektor nemovitostí - Inspekce SVJ, družstva a nebytové prostory

Inspekce SVJ, družstva a nebytové prostory

je zaměřena na kontrolu společných prostor domu. Inspekce posuzuje také nosné konstrukce, stav střešního pláště a fasády, společné technické rozvody.

Prohlídka probíhá vizuálně, neinvazivně. Cílem je odhalit vady v konstrukcích, tepelné mosty, problémy s hlukem a ostatní závady a nedodělky. Výstupem je technická zpráva inspektora nemovitosti, která detailně popisuje problémová místa a navrhuje postup jejich odstranění.

Inspekci lze využít při převzetí nemovitosti od developera a pomůže při jednání o odstranění případných vad a nedodělků. Lze ji také využít pro kontrolu nebytových prostor.

Inspekce nemovitostí SVJ, společných prostor - PS Control

Inspekce může posuzovat

Inspekce probíhá podrobnou vizuální prohlídkou

 • Posouzení základů a nosných konstrukcí
 • Vnitřní rozvody instalací - elektroinstalace, vytápění, plyn, voda, kanalizace, vzduchotechnika
 • Posouzení stavu interiéru, zařizovacích předmětů, povrchů a vnitřních dveří
 • Výplně otvorů - dveře, okna a parapety
 • Požární bezpečnost a hygienické podmínky
 • Exteriér - střecha, fasáda, tepelné izolace a hydroizolace
 • Měření termokamerou - tepelné mosty
 • Měření hluku
 • Měření vlhkosti
 • Ověření skutečné výměry
 • Ověření lokality v územním plánu
 • Předpokládaná cena odstranění vad a nedodělků

Obdržíte podrobnou zprávu s výpisem zjištěných závad a předpokládané ceny jejich odstranění.

Cena služby je individuální. Vystavím vám cenovou nabídku podle místní prohlídky a jednotlivých požadavků.

Mám zájem o inspekci