Termovizní měření - Termografie

Termovizní měření

je bezkontaktní způsob detekce povrchové teploty stavebních konstrukcí. Výstupem je termografický (infračervený) snímek tzv. termogram, který přiřazuje barvy různým teplotám. Díky tomu lze odhalit případné vady v konstrukci a tepelné ztráty tzv. tepelné mosty.

Protok, aby bylo termovizní měření správné, musí být splněno několik podmínek:

 • Doporučená venkovní teplota by měla být nižší než 5°C, bez slunečního záření. Rozdíl venkovní teploty a vnitřní teploty v objektu 15°C, měření tedy nelze provádět v letním období
 • Minimálně 6 hodin před začátkem měření roztáhnout závěsy, záclony či žaluzie a dále odstranit veškeré předměty z okenních parapetů
 • Neotvírat okna 6 hodin před začátkem měření
Petr Smetana - PS Control

Vyhodnocení termogramu vyžaduje znalosti a zkušenosti. Jednotlivé snímky mohou být ovlivněny emisivitou (vyzařováním) jednotlivých materiálů ale také vzdáleností od měřeného objektu, úhlem pod kterým byl snímek pořízen či dokonce prouděním vzduchu a slunečním svitem. Nezanedbatelným faktorem může být i samotná stavební konstrukce snímaného objektu.

Výstupem z termovizního měření je zpráva s vyhodnocením a popisem závad či pouze samotné termosnímky (termogramy).


Cena termovizního měření s ústním vyhodnocením

 • bytová jednotka: 1200 Kč - není ovlivněno počtem snímků
 • rodinný dům: 2000 Kč - není ovlivněno počtem snímků

 • Cena vyhodnocení termosnímků v závěrečné zprávě

 • 10 snímků dle vlastního výběru: 1000 Kč
 • 20 snímků dle vlastního výběru: 1800 Kč
 • více jak 20 snímků dle vlastního výběru z termovizního měření 80 Kč/ks

 • Doprava - cestovné mimo Plzeň 7 Kč/km


  Petr Smetana - PS Control
  Petr Smetana - PS Control
  Petr Smetana - PS Control
  Petr Smetana - PS Control
  Petr Smetana - PS Control
  Petr Smetana - PS Control

  Vzor závěrečné zprávy z termovizního měření

  Závěrečná zpráva obsahuje jednoduchou charakteristiku objektu. Požadavek objednatele a podmínky, za kterých bylo termovizní měření prováděno. Zpráva samozřejmě zahrnuje dle domluveného počtu jednotlivé snímky a jejich vyhodnocení.

  Ve zprávě je zobrazen termosnímek (termogram) a jeho reálná fotografie pro lepší orientaci, popis současného stavu, doporučení pro odstranění tepelného mostu a případná rizika.


  Petr Smetana - PS Control

  Simulace v softwaru Workswell ThermoFactor

  Pro zkvalitnění výsledků termovizního měření mohu simulovat díky softwaru Worksell ThermoFactor limity stavební konstrukce. Jednoduše tak lze zjisti jak se bude konstrukce chovat za určitých podmínek a kdy již nebude vyhovovat normě ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana budov.

  Z takto upraveného termosnímku lze snadno vyčíst místa kde může za určitých podmínek docházet ke kondenzaci vodních par a případnému růstu plísní.

  Simulace se provádí na snímcích z interiéru a je v ceně vyhodnocení termovizního měření.


  K termoviznímu měření používám termokameru FLIR E4

  Rozlišení senzoru 80 x 60 px

  Rozlišení snímků termogramu 320 x 240 px

  Rozlišení snímku fotografie 640 x 480 px

  Teplotní citlivost 0.15°C

  Teplotní rozsah -20°C…+250°C

  Zorné pole 45° x 34°