Inženýring staveb

Kompletní inženýrská činnost. Zajistím Vám společně s mími kolegy realizaci Vašeho záměru od úplného začátku do bezproblémového předání k užívání.

Nabízené služby

 • Projekční činnost
 • Posouzení investičního záměru
 • Jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty
 • Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby či vodoprávní povolení
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Geodetická, geologická a hydrogeologická činnost
 • Výkon technického dozoru invetora
 • Výkon koordinátora BOZP
 • Zajištění povolení k užívání stavby
 • Poradenská činnost investorovi
 • Správa nemovitostí
 • Zajistění povolení pro zvláštní užívání komunikace – zábor veřejného prostranství

Stavební dozor - PS Control