Inspekce nemovitostí

Inspekce upozorní na skutečný stavebně-technický stav nemovitosti a odhalí vady či nedodělky. Služba se provádí jak u novostaveb, tak i starších nemovitostí. Kupujícího upozorní na závady a nedostatky tak, aby daly prostor k jednání o případném odstranění závad či snížení ceny. Naopak prodávajícímu pomůže před prodejem ověřit skutečný stav nemovitosti a předejít tak případným reklamacím.

Mám zájem prověřit

Novostavbu
Soupis vad a nedodělků

Starší nemovitost
Inspekční zpráva

Sdružení vlastníků
a Developeři