Termovizní měření

Termovizní měření je bezkontaktní způsob detekce povrchové teploty stavebních konstrukcí. Výstupem je termografický (infračervený) snímek tzv. termogram, který přiřazuje barvy různým teplotám. Díky tomu lze odhalit případné vady v konstrukci a tepelné ztráty tzv. tepelné mosty.

Podmínky pro správné měření

 • Doporučená venkovní teplota by měla být nižší než 0°C.
 • Rozdíl venkovní a vnitřní teploty objektu by měl být min. 20°C. Měření lze provádět pouze v zimním období.
 • Měření nesmí být ovlivněno slunečním zářením. Provádí se v brzkých ranních či večerních hodinách.


Petr Smetana - PS Control

Co odhalí termoměření

 • Tepelné mosty - místo ve stavební konstrukci, kde jsou na obálce domu tepelné ztráty; místo, kde je potencionální riziko růstu plísní
 • Zateplovací systémy - kontrola kvality provedených prací na zateplovacích systémech či izolacích v podhledech a podkrovích
 • Průsaky vody - prokázání průsaků vody do pláště budov či poruchy na rozvodech instalací (vody či topení) jak ve stěnách, tak i v podlaze
 • Výplně otvorů - prokázání špatně osazených oken či dveří do stavebních otvorů a jejich zednické zapravení; netěsnosti v konstrukci výplní otvorů
 • Podlahové topení - ověření funkčnosti a trasování podlahového topení ve stavební konstrukci

Petr Smetana - PS Control
Petr Smetana - PS Control
Petr Smetana - PS Control
Petr Smetana - PS Control
Petr Smetana - PS Control
Petr Smetana - PS Control

Výstupem z termovizního měření může být zpráva s vyhodnocením a popisem závad či pouze samotné termosnímky a ústní hodnocení. Vyhodnocení snímků ovlivňuje mnoho faktorů, vyžaduje také znalosti a zkušenosti. Jednotlivé snímky mohou být ovlivněny emisivitou (vyzařováním) jednotlivých materiálů, vzdáleností od měřeného objektu, úhlem pod kterým byl snímek pořízen, prouděním vzduchu, slunečním svitem. Nezanedbatelným faktorem je i samotná stavební konstrukce snímaného objektu.

Jaká je cena služby?

Mini

1490 Kč / byt
1990 Kč / dům
  Výstupem je ústní hodnocení na místě.
  Dodání všech snímků elektronicky do 24 hod.

  Určeno pro menší rodinné domy, samostatné bytové jednotky.

  Časová náročnost cca 1 hod.

  • Neomezený počet snímků
  • Volba barevného módu


  *Případně pro určení závad v rozvodech topení a vody či individuálních defektů.


  Vybrat službu

Standard

2490 Kč / byt
2990 Kč / dům
  Výstupem je zpráva s vyhodnocením až 10 snímků. Dodání elektronicky do 72 hod.

  Určeno pro rodinné domy, samostatné bytové jednotky.

  Časová náročnost cca 1 až 2 hod.

  • Neomezený počet snímků
  • Volba barevného módu
  • Měření vzdušné vlhkosti

  Vybrat službu

VIP

3490 Kč / byt
4990 Kč / dům
  Výstupem je zpráva s vyhodnocením až 20 snímků. Dodání elektronicky do 72 hod.

  Primárně určeno pro rodinné domy a větší objekty.

  Časová náročnost cca 2 až 3 hod.

  • Neomezený počet snímků
  • Doporučení na odstranění zjištěného stavu
  • Simulace limitních stavů konstrukcí
  • Volba barevného módu
  • Měření vzdušné vlhkosti vč. rosného bodu

  Vybrat službu

* K ceně se připočítává doprava 10 Kč/km, výchozím bodem je Plzeň. Nejsme plátci DPH.

Zpráva z termovizního měření

Závěrečná zpráva obsahuje jednoduchou charakteristiku objektu. Požadavek objednatele a podmínky, za kterých bylo termovizní měření prováděno. Zpráva samozřejmě zahrnuje dle domluveného počtu jednotlivé snímky a jejich vyhodnocení.

Ve zprávě je zobrazen termosnímek (termogram) a jeho reálná fotografie pro lepší orientaci, popis současného stavu, doporučení pro odstranění tepelného mostu a případná rizika (varianta VIP).

Simulace limitních stavů konstrukcí

Petr Smetana - PS Control

Pro zkvalitnění výsledků termovizního měření mohu simulovat díky softwaru Worksell ThermoFactor limity stavební konstrukce. Jednoduše tak lze zjistit jak se bude konstrukce chovat za určitých podmínek a kdy již nebude vyhovovat normě ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana budov.

Z takto upraveného termosnímku lze snadno vyčíst místa, kde může za simulovaných podmínek docházet ke kondenzaci vodních par a případnému růstu plísní.

Simulace se provádí na snímcích z interiéru a lze domluvit nasimulování konkrétního rizikového místa.

Co používám k měření?

K termoviznímu měření používám termokameru FLIR E4

Rozlišení senzoru 80 x 60 px

Rozlišení snímků termogramu 320 x 240 px

Rozlišení snímku fotografie 640 x 480 px

Teplotní citlivost 0.15°C

Teplotní rozsah -20°C…+250°C

Zorné pole 45° x 34°


Jako doplněk používám certifikovaný měřič vlhkosti FLIR MR77

Vlhkost - bezhrotový snímač - rozsah 0 až 99.9%

Vlhkost - max. hloubka bezhrotového snímače - 19 mm

Vlhkost - hrotová sonda - 0 až 99% WME

Relativní vlhkost - 0 až 99% RH

Teplota - senzor -28°C až +77°C

Teplota IR měřením -20°C až 200°C