Inspekce nemovitostí - dům

Při inspekci prověřím stávající, již obývaný dům. Mohu také zkontrolovat pouze rozestavěný objekt. Zaměřuji se na odhalení vad v konstrukcích, které mohou mít vliv na užívání či na vyšší finanční plnění při jejich odstranění. Jedná se především o statické poruchy, tepelné mosty či jiné vady.

Získáte zhodnocení vaší nemovitosti, buď písemnou, nebo ústní formou. Písemná zpráva obsahuje soupis zjištěných vad s fotografiemi, odhad nákladů na jejich odstranění. Ústní zhodnocení na místě se hodí v situaci, kdy zákazník přemýšlí o více nemovitostech a potřebuje se rychle rozhodnout.

Technický dozor investora - PS Control

Inspekci lze využít i v případě prodeje nemovitosti, kdy je prodávající povinen informovat kupujícího o skutečném stavu nemovitosti. Vyhne se tak případné reklamaci skrytých vad, kterou může kupující uplatnit dle zákona až 5 let od koupě.

Inspekce probíhá pouze vizuálně, nedestruktivně. Není zasahováno do žádných konstrukcí. K prohlídce využívám běžné detekční a měřící přístroje (termokameru, vlhkoměr, teploměr, dálkoměr, úhloměr, vodováhu, sklonoměr, zkoušečku napětí a samozřejmě baterku).

Jsem nezávislý na developerech, realitních kancelářích a stavebních firmách a vždy budu hájit Vaše zájmy.

Co kontroluji

  Vizuální průzkum nemovitosti
 • Posouzení nosných a nenosných konstrukcí – statické poruchy, trhliny
 • Stropní konstrukce – statické poruchy, prohýbání či jiné deformace
 • Konstrukce střechy - kontrola krovů a po předchozí domluvě i střešního pláště
 • Vnitřní rozvody instalací – elektroinstalace; vytápění a podlahové vytápění; rozvody plynu, vody a kanalizace; vzduchotechnika; rekuperace
 • Posouzení stavu interiéru - zařizovací předměty a jejich funkčnost
 • Stav povrhů - omítky a vlhkostní mapy, podlahové krytiny
 • Výplně otvorů - dveře, okna, parapety a předokenní rolety / žaluzie
 • Ostatní prostory - garáže, sklepy, lodžie či balkony
 • Požární bezpečnost a hygienické podmínky
 • Exteriér - fasáda, tepelné izolace, hydroizolace

Ukázky odhalených vad a nedodělků
Vyhněte se podobným vadám a nedodělkům přizváním inspektora nemovitostí

Jaká je cena služby?

Zadejte podlahovou plochu nemovitosti v m2  

Mini


Výpočet Kč
  Výstupem je ústní hodnocení na místě inspektorem nemovitostí.


  Časová náročnost inspekce 1 až 2 hod.

  • Vizuální průzkum nemovitosti
  • Exteriér (střecha pouze ze země)


  *Je možno i pro rozestavěné stavby


  Vybrat službu

Standard


Výpočet Kč
  Výstupem je zpráva inspektora nemovitostí s vyhodnocením závad. Dodání elektronicky do 72 hod.

  Časová náročnost inspekce 2 až 3 hod.

  • Vizuální průzkum nemovitosti
  • Exteriér (střecha pouze ze země)
  • Ověření podlahové plochy
  • Kontrola provozuschopnosti elektroinstalace
  • Kontrola vlhkosti vzduchu a zdiva
  • Odhad finančních nákladů  Doplňkové služby


  Vybrat službu

VIP


Výpočet Kč
  Výstupem je zpráva inspektora nemovitostí s vyhodnocení závad. Dodání elektronicky do 72 hod.

  Časová náročnost inspekce 2 až 4 hod.

  • Vizuální průzkum nemovitosti
  • Exteriér vč. střechy (dron)
  • Ověření podlahové plochy
  • Kontrola provozuschopnosti elektroinstalace
  • Kontrola vlhkosti vzduchu a zdiva
  • Odhad finančních nákladů
  • Zakreslení závad do půdorysu
  • Kontrola údajů v katastru nemovitostí
  • Ověření stavby v územním plánu
  • Konzultace nad případnými stavebními úpravami

  Doplňkové služby


  Vybrat službu

* K ceně se připočítává doprava 7 Kč/km, výchozím bodem je Plzeň (v okruhu 20 km je doprava zdarma). Nejsme plátci DPH.

Jak to funguje?

1Poptávka | Objednávka

Nezávazně poptejte prostřednictvím formuláře nebo volejte na tel. 774 777 803. Dohodneme termín inspekce, který Vám bude vyhovovat.

2Inspekce nemovitosti

V domluveném termínu provedu inspekci domu. V případě služby MINI zhodnotím ústně přímo na místě.

3Výsledná zpráva | Platba

Do 72 hodin zašlu elektronicky zprávu inspektora nemovitostí. Předem sjednanou cenu uhradíte následně převodem na účet.